Socialt ansvar

Vi är glada att vi som researrangör har möjlighet att ge många gäster nöjet att njuta av härliga semestrar, upplevelser och spännande kulturer. Men med allt fler människor som reser så påverkas också miljön och samhället på resmålen.

Vi på Nazar tar därför frågor som berör miljö och socialt ansvar på största allvar. För att vi ska kunna fortsätta utveckla reseindustrin krävs ett hållbart resande och att våra hotell, vi som researrangör men också ni som resenärer, är delaktiga och tar ansvar.

Som resenär uppmuntrar vi dig att bidra till ett hållbart samhälle på destinationen. Vår vision är att göra reseupplevelsen minnesvärd genom att skapa resor som minimerar miljöpåverkan, respekterar kulturer och människor samt skapar bättre ekonomiska förutsättningar för det lokala samhället på våra destinationer.

Många av våra hotell har väl utvecklade hållbarhetsplaner och jobbar mycket med hur de kan minska miljöpåverkan. Energi, kemikalier och vatten är tre stora ämnen som hotellen ständigt försöker minska användandet av. Största delen av våra hotell har certifikat som Travellife och ISO.

Samtliga kollegor inom Nazar arbetar kontinuerligt och på bred front med miljöfrågor på alla nivåer och inom samtliga enheter i företaget, både inom den nordiska verksamheten och på resmålen, för att minska vår miljöpåverkan.

Ni gäster är en stor del av vårt miljöarbete och har stor påverkan på hur vi kan göra resandet mer hållbart. Vi har samlat några tips hur du kan hjälpa till som resenär:

  • Sortera dina sopor på hotellet om det finns olika kärl.
  • Använd inte mer el och vatten än du behöver på hotellet.
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna och duscha istället för att bada badkar.
  • Använd dina handdukar mer än en gång genom att hänga upp dem efter de är använda. Då behöver inte städpersonalen använda vatten och kemikalier i onödan.
  • Använd AC-systemet i hotellrummet sparsamt och bara när du vistas i rummet.
  • Lämna inte nyckelkortet i hållaren för elektricitet om du inte är på rummet.

Vi på Nazar jobbar inte bara med att skapa ett hållbart resande, vi fokuserar också på vårt sociala ansvar på många sätt, framförallt för att skydda barn. Därför samarbetar vi inom TUI group koncernen med ECPAT som är ett internationellt nätverk som arbetar i hela världen med barnens rättigheter och för en värld utan barnens sexuella exploatering.

Nazar samarbetar med ECPAT (End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes) och har utformade regler för hur vi ska förhålla oss till möjligt sexuellt utnyttjande av barn. Dessa regler omfattar bl.a. etiska regler, utbildning och information till vår personal, våra gäster och samarbetspartners.

Tillsammans med TUI Group utarbetade ECPAT uppförandekod ”The Code” för resebranschen. ”The Code” är uppförandekod mot barnsexturismen och som idag blivit en global standard. The Code baseras på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och barnkonventionen. The Code och ECPAT är idag separata nätverk, som tillsammans arbetar fokuserat gentemot turism- och reseindustrin.

Vi på Nazar har löpande utbildningar för vår personal om The Code och Ecpats arbete och hur detta ska efterföljas på en turistdestination. Vi har också klausuler i avtal med hotell för att undvika all form av utnyttjande av barn.

Läs mer om Ecpat

Läs mer om The Code