Reklamationsformulär

Vi beklagar om vi på Nazar av en eller annan anledning inte har kunnat uppfylla dina förväntningar på en lyckad resa. Om så är fallet, vill vi gärna höra från dig för att undvika att felen inte sker igen.

Observera att vi behandlar ärenden enligt följande kriterier:

  • Klagomålet ska ha framförts till Nazars personal på resmålet
  • Reklamationen ska vara oss tillhanda senast två månader efter resans slut


Gäller ditt ärende sjukdom, skada eller stöld så är det vanligtvis ditt försäkringsbolag du ska kontakta. Har du köpt en reseförsäkring med Allianz/ERV då du bokade resan är det dit du ska vända dig. Om du har försäkring med ett annat försäkringsbolag, är det dem du ska kontakta.

Om ditt ärende gäller skadat eller försenat bagage, läs mer här.

Har du redan fått kompensation på resmålet ersätter vi vanligtvis inte ytterligare efter hemkomst, då vår resmålspersonal har goda kunskaper om eventuella ersättningsnivåer.

Kort efter du fyllt i formuläret får du ett mail där vi anger ungefärlig behandlingstid av ärendet. När vi behandlat ditt ärende blir du kontaktad av vår kvalitetsavdelning.