Ring oss gärna
0770-777 888

Vi har själva besökt alla av våra hotell och kan därför ge dig råd baserat på egen erfarenhet!

Hälsningar från oss på kundservice

Inloggning till "Min Resa"

På dessa sidor kan du se och betala din bokade resa. Logga in med din e-mail och det bokningsnr du erhöll vid bokningen av resan. Bokningsnummer skrivs in med endast bokstäver och siffror, inga mellanslag. Du hittar bokningsnumret på ditt resebevis (se bild här bredvid). Observera att versionsnumret (t.ex. "/1") inte ska anges, bara själva bokningsnumret (t.ex. "B012345"). Bokningsnumret är din personliga värdehandling som du själv ansvarar för. Lämna aldrig uppgifterna vidare till utomstående person.

Bokningsuppgifter