Ge bort lite lyx!

Köp ett Nazar-presentkort

Du köper enkelt Nazars presentkort genom att betala in den önskade summan till bankgirokonto 695-0851. Uppge beställarens namn och ”Nazar presentkort”.

 

Betalning med presentkort från Nazar

När du önskar betala med ett presentkort från Nazar sänder du detta till oss med post. Eftersom presentkortet är en värdehandling bör du skicka det rekommenderat.  Ange bokningsnumret på den gällande resan för att underlätta registrering av betalningen.

Vid mer än 35 dagar till avresa sänds presentkortet via post som betalning – betalningen registreras när presentkortet tagits emot hos Nazar. Vid mindre än 35 dagar till avresa betalas resan med betalkort vid bokningstillfället. Beloppet återbetalas sedan när presentkortet anlänt till Nazar och registrerats som betalning för resan.

Tänk på att våra presentkort är personliga och inte kan överlåtas.