Personuppgiftspolicy

Lyxsemester för alla.

Hos Nazar skapar vi oförglömliga stunder för våra kunder världen över och ser till att deras drömmar går i uppfyllelse. Dina personuppgifter tillhör dig och att ta väl hand om de personuppgifter du delar med oss är av yttersta vikt för oss på Nazar. Vi vill att du känner dig trygg i att dina uppgifter är säkra hos oss och att du förstår hur vi använder dessa för att erbjuda dig en bättre, mer unik och inspirerande upplevelse. Vi på Nazar Nordic AB är en del av TUI Group. Vänligen besök TUI Groups (tuigroup.com/en-en) hemsida för mer information. 

 

Nazar Nordic AB (i denna Policy “vi” eller “oss”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Nazar Nordic AB (org. nr. 556649-4174. Öresundshuset, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö, 0770 - 777 888. E-post: dpo@nazar.se) är en del av TUI Group. Bolaget TUI Nordic Holding AB har ett övergripande ansvar för hela den nordiska koncernens verksamhet och utövar ett dominerande inflytande över de nordiska bolagen. Nazar Nordic AB och TUI Nordic Holding AB har därigenom ett gemensamt personuppgiftsansvar. Nazar Nordic AB är dock din huvudkontakt och det är till oss du vänder oss för frågor och för att utöva dina rättigheter. 

Nazar utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår Personuppgiftspolicy. Denna behandlar bl.a. följande: 

 • Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål.
 • När och hur vi kan dela personuppgifter inom TUI Group och med andra samarbetspartners. 
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter och för vilka ändamål. 
 • Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter.

Vi har försökt att utforma denna Policy så enkel som möjligt men i fall du är obekant med begrepp som personuppgiftsansvarig eller särskilda kategorier av personuppgifter, kan du börja med att läsa mer om dessa och andra begrepp under Nyckelbegrepp. 

Personuppgift: Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, bokningsnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. 

Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein.

Online-annonsering: Marknadsföringsmeddelanden som du kan se på internet.

Särskilda kategorier av personuppgifter: Detta är kategorier av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Caricom API Data: Vissa eller alla av Caricomstaterna som har ingått avtal med USA genom vilket avancerade passageraruppgifter, som krävs av eller tillhandahålls till Caricomstaterna för gränssäkerhetssyften, kommer att lämnas till USA Department for Homeland Security för behandling för dessa Caricomstaters räkning. Vänligen besök Caricoms webbplats för mer information www.caricomeapis.org.

US Secure flight Data: The Transportation Security Administration (TSA) kräver att du lämnar uppgift om fullständigt namn, födelsedatum och kön för bevakningslistor. Om möjligt kan du även lämna ditt Redress-nummer. Underlåtenhet att lämna information kan resultera i att du blir nekad transport eller tillträde till boarding-området. TSA kan dela information som du lämnar med brottsbekämpande- eller underrättelsemyndigheter eller andra under dess officiella registersystem. Vänligen besök TSA:s webbplats för mer information www.tsa.gov.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev 

För att vi ska kunna tillhandahålla nyhetsbrevet till dig samlar vi in nedanstående personuppgifter. 

 • E-postadress
 • Postnummer

När du använder Min Resa

För att vi ska kunna administrera ditt konto på Min Sida samlar vi in nedanstående personuppgifter. 

 • Namn
 • E-postadress
 • För det fall att du har bokat en resa med oss, även ditt bokningsnummer.

När du söker på vår webbplats eller använder våra mobilappar

För att vi ska kunna förbättra din användarupplevelse och tillhandahålla dig anpassade tjänster kan vi samla in nedanstående personuppgifter. 

 • Resepreferenser baserat på filtreringen i hur du söker. 
 • Information om dina surfvanor på vår webbplats och i våra mobilappar.
 • Information om när du klickar på en av våra annonser, inklusive sådana som visas på andra samarbetspartners webbplatser.
 • Information om på vilket sätt du når våra digitala tjänster, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare och webbplatsuppgifter.
 • Dina sociala preferenser, såsom intressen och aktiviteter.

När du köper våra produkter i butik via våra ombud eller online

För att vi ska kunna tillhandahålla produkterna till dig samlar vi in nedanstående uppgifter. När du köper våra produkter via våra ombud/resebyråer samlar dessa aktörer in personuppgifterna nedan. Om bokningen omfattar barn samlar vi även in nödvändiga uppgifter avseende barnet.

 • Passageraruppgifter, passuppgifter, uppgifter från andra ID-dokument. 
 • Försäkringsuppgifter.
 • Relevant medicinsk information och andra särskilda, kostmässiga, eller till funktionsnedsättningar relaterade behov. 
 • Information om dina köp, inklusive vad du köpt, när och var du köpte det, hur du betalade samt kredit- eller annan betalningsinformation.
 • Information om dina surfvanor på vår webbplats och i våra mobilappar.
 • Information om att du klickar på en av våra annonser, inklusive sådana som visas på andra organisationers webbplatser.
 • Information om på vilket sätt du når våra digitala tjänster, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare och webbplatsuppgifter.
 • Sociala preferenser, intressen och aktiviteter. 

När du kontaktar oss eller när vi kontaktar dig eller när du deltar i kampanjer, tävlingar, undersökningar eller andra frågeformulär om våra tjänster

För att vi ska kunna komma i kontakt med dig, svara på förfrågningar från dig och administrera tävlingar, kampanjer etc. behandlar vi nedanstående personuppgifter. 

 • Personuppgifterna som du lämnar när du tar kontakt med oss t.ex. via e-post, brev, telefon eller sociala medier. I första hand samlar vi in de uppgifter vi behöver för att ta kontakt med dig, såsom ditt namn, användarnamn och e-postadress.
 • Uppgifter om e-post och annan digital kommunikation som vi skickar till dig och som du öppnar, inklusive länkar i dessa som du klickar på.
 • Din feedback och dina bidrag till kundundersökningar och frågeformulär. 
 • För det fall du har blivit informerad om det innan samtalet, kan vi komma att spela in telefonsamtal i utbildningssyfte när du kontaktar oss. 

Andra källor till personuppgifter

 • Vi kan använda personuppgifter från andra källor, så som specialistföretag som tillhandahåller information och detaljhandelspartners om det krävs för att vi ska kunna administrera en tjänst du har efterfrågat.
 • För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade kan vi hämta in kompletterande och uppdaterade uppgifter, såsom personnummer och adress, från privata och offentliga register som t.ex. Spar och Bisnode. 
 • Ditt försäkringsbolag, dess företrädare och vårdpersonal kan utbyta relevanta personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter med oss vid omständigheter där vi/de behöver agera i ditt ställe eller för andra kunders intresse eller vid en nödsituation.
 • Om du loggar in på våra plattformar och online-tjänster genom att använda dina användaruppgifter från sociala nätverk, t.ex. Facebook och Twitter, godtar du att dela dina användaruppgifter där med oss. Exempelvis ditt namn, e-post, födelsedatum, lokalisering och annan information som du väljer att dela med oss.

Personuppgifter du lämnar avseende andra individer

 • När en annan person använder dina personuppgifter för att genomföra en bokning eller för att kontakta oss avseende ett ärende där du är involverad använder vi de personuppgifter denna person lämnar om dig.  
 • När du lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss. 

Ytterligare information om de ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för finns nedan under rubriken ”Användandet av dina personuppgifter”.

Utöver vad som redan har framgått under rubriken ovan ”Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål” så använder vi dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. 

Vänligen notera att i fall du inte lämnar vissa personuppgifter till oss, kan det hindra oss från att tillhandahålla dig produkter och tjänster som du önskar eller hindra oss från att ingå avtal med dig avseende sådana produkter eller tjänster. 

 

För att tillhandahålla produkter och tjänster på din begäran

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera ditt konto eller din bokning, tillhandahålla dig de produkter eller tjänster som du önskar köpa och hjälpa dig med andra beställningar eller återköp som du efterfrågar.

 

För att hantera och förbättra våra produkter, tjänster och den dagliga verksamheten

Vi använder personuppgifter för att hantera och förbättra våra produkter, webbplatser, mobilappar, kundlojalitetsprogram och andra tjänster.

Vi övervakar hur våra tjänster används, detta i syfte att skydda dina personuppgifter, upptäcka och motverka bedrägeri, andra brott och missbruk av tjänster. Detta hjälper oss att säkerställa att du tryggt kan använda våra tjänster.

Vi kan använda personuppgifter för att genomföra marknadsundersökningar, interna undersökningar och utveckling samt för att utveckla och förbättra vårt produktutbud, tjänster, butiker, IT-system, säkerhet, know-how och sättet vi kommunicerar med dig.

 

För din säkerhet och för att motverka brottslighet

Vi använder enbart övervakningskameror för det fall och avseende de områden vi har tillåtelse att göra detta. För det fall att vi har tillåtelse att göra detta kan det förekomma att vi använder CCTV-bilder från dessa för att upprätthålla säkerheten för alla som befinner sig i våra lokaler eller andra byggnader, och för förebyggandet, upptäckten och lagförandet av kriminella handlingar. Vi kan också vara beroende av dessa bilder för att etablera, utöva eller försvara våra legala rättigheter.

 

För att få kontakt och interagera med dig

Vi vill alltid förbättra vår service till dig. När du kontaktar oss, exempelvis via e-post, brev, och telefon eller via sociala medier, kan vi därför använda personuppgifter för att hjälpa dig med klargöranden eller assistans.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera kampanjer och tävlingar du väljer att delta i, inklusive sådana vi genomför med våra leverantörer och detaljhandelspartners. Exempelvis i det fall du vinner ett pris.

Vi kan bjuda in dig att delta i kundundersökningar, frågeformulär och andra marknadsundersökningsaktiviteter anordnade av TUI Group eller av annan samarbetspartner för vår räkning.

 

För att kunna tillhandahålla marknadsföring och anpassad marknadsföring till dig

Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig och för att, utifrån de personuppgifter du lämnar, kunna anpassa marknadsföring genom profilering för att du ska få erbjudanden som är relevanta just för dig. 

Du kan läsa mer om hur vi använder dina uppgifter för marknadsföring och dina rättigheter nedan i avsnittet ”Marknadskommunikation”. 

Vi vill säkerställa att all marknadskommunikation relaterad till våra produkter och tjänster inom TUI Group, och till de från våra leverantörer, detaljhandelspartners, inklusive online-annonsering, är relevanta i relation till dina intressen. 

För att göra detta, kan vi använda dina personuppgifter genom att analysera dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar vid användande av vår webbplats. Vi använder oss därmed av profilering för att få fram vilka produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. För att förstå dig som kund bättre, och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadskommunikation (inklusive online-annonser relevanta för dina intressen), kan vi även förena personuppgifter vi samlar in när du gör köp i butik med personuppgifter insamlade från våra webbplatser, mobilappar och andra källor.

Du kan läsa mer om hur vi samlar in information via din webbläsare i vår cookie policy. 

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan därför komma att kontakta dig med marknadskommunikation via e-post, sms, push-notiser, postala utskick och telefon. 

Vi kan också skicka information om samarbetspartners produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Detta gör vi endast under förutsättning att du tidigare har accepterat att motta sådan marknadskommunikation.

Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att använda den länk för avregistrering som finns i samtliga erbjudanden vi skickar till dig via e-post eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i denna policy. Självklart är valet ditt, men i fall du framför att du inte vill ta emot marknadsinformation från oss hindrar det dig från att motta fina erbjudanden och kampanjer som kan vara av intresse för dig.

Du kan fortfarande motta tjänsterelaterad information kopplad till din resa från oss, även när du är på plats på destinationen. Exempelvis vid bekräftelse av de bokningar du har gjort hos oss och vid tillhandahållande av viktig information vid användandet av våra produkter och tjänster. Vi kan även komma att kontakta dig via sms när du är på plats på destinationen för att informera dig om relevanta erbjudanden och utflykter på din resa. 

För att förbättra våra produkter och tjänster vill vi gärna ha dina synpunkter. Vi kan därför kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Du har alltid möjlighet att välja om du vill delta, eller fortsätta delta, i våra marknadsundersökningar eller inte.

Vi kan komma att beakta dina svar på marknadsundersökningar avseende produkter och tjänster som vi erbjuder, för att erbjuda dig produkter och tjänster som bättre tillgodoser dina behov som kund.

För att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som du har köpt, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners. Dessa inkluderar bl.a. flygbolag, hotell, transportbolag och IT-leverantörer. Vi delar enbart personuppgifter med dessa underleverantörer och samarbetspartnerns i den mån det är nödvändigt för att våra leverantörer och samarbetspartners ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga.

För det fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde. 

När du reser med oss har du möjlighet att beställa taxfreevaror via respektive flygbolags samarbetspartner för taxfreevaror. Leverantörer av taxfreevaror får ta del av de personuppgifter som behövs, såsom bl.a. namn, adress och bokningsnummer, för att du ska kunna få katalogen och för att beställningen av dina varor ska kunna genomföras. 

Vi samarbetar även med noga utvalda samarbetspartners såsom bl.a. dagligvaruhandelskedjor för att kunna förse dig med bra erbjudanden. För att förse dig med sådana erbjudanden behöver vi i vissa fall dela dina personuppgifter med dessa samarbetspartners. 

För att utveckla vår verksamhet och kunna tillhandahålla dig bättre riktad information, tjänster och erbjudanden använder vi oss av samarbetspartners som arbetar med sammanställning av information, marknadsanalyser, marknadsundersökningar och marknadsföring. För att kunna göra detta delar vi vissa personuppgifter med dessa samarbetspartners. 

För att kunna tillhandahålla tjänsten Nazarkortet till dig samarbetar vi med Resurs Bank AB. Om du använder dig av tjänsten kommer vi att dela personuppgifter med Resurs Bank AB. För information om hur Resurs Bank AB behandlar personuppgifter vänligen se information från Resurs Bank AB.  

För att kunna administrera vår verksamhet använder vi oss av olika IT-tjänster och IT-system. I vissa av dessa lagras och behandlas personuppgifter. För de system som är installerade lokalt av oss hanteras uppgifterna enbart av vår personal. För de tjänster som är installerade hos vår leverantör, eller som består av en molntjänst överför vi personuppgifter till dessa. 

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredjepart. 

För att du ska kunna resa kan det krävas (på grund av krav från myndigheter vid avreseorten och/eller destinationen) att personuppgifter lämnas ut och behandlas för immigrations-, gränskontrolls-, säkerhets- och terrorismbekämpande syften, eller för andra syften vilka dessa myndigheter bedömer lämpliga.

Vissa länder tillåter resor endast under förutsättning att du lämnar avancerad passargerarinformation (exempelvis Caricom API Data och US Secure Flight Data). Dessa krav kan variera beroende på din destination och vi rekommenderar dig att kontrollera detta. Om vi har möjlighet kan vi hjälpa dig med detta, det är dock inte en skyldighet som Nazar har. 

Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

Vår Personuppgiftspolicy gäller för alla tjänster som TUI Group erbjuder med undantag för tjänster från andra leverantörer och samarbetspartners som omfattas av andra personuppgiftspolicys i vilka denna policy inte är en integrerad del. 

TUI Group har tillgång till samma personuppgifter som underlag för analys av kunddata som Nazar Nordic AB. I den mån det är nödvändigt kan vi även dela andra personuppgifter med andra företag inom TUI Group, exempelvis för att tillhandahålla produkter och tjänster som du önskar; för att hantera och förbättra produkter, tjänster och den dagliga verksamheten; för att göra din upplevelse personligare och när det är lämpligt, för att ta kontakt och interagera med dig. När det är tillåtet och lämpligt kan vi även göra det i marknadsförings- eller marknadsundersökningssyften. 

Vi kan även dela personuppgifter med en organisation till vilken vi säljer eller överlåter (eller ingår förhandling avseende försäljning eller överlåtelse) del av vår verksamhet eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter enligt eventuella avtal med dig. Om överlåtelsen eller försäljningen genomförs kan organisationen som mottar dina personuppgifter använda dina uppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. 

Vi är väl införstådda med vikten av att skydda och hantera dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. 

Vi vill också påminna dig om att säkerheten för dina personuppgifter också kan vara beroende av dig. Exempelvis när vi har gett dig valet, eller när du har valt ett lösenord för tillgång till vissa tjänster, då är det ditt ansvar att hålla detta lösenord hemligt.

Vi utbildar vår personal löpande i dataskyddsfrågor och våra anställda har även strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Inom Nazar Nordic AB har vi ett dataskyddsombud som har det övergripande ansvaret för personuppgiftshantering inom företaget. Om du vill komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud kan du kontakta denne på dpo@nazar.se. 

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför EES som arbetar med oss eller för en av våra leverantörer. 

Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna Policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan även komma att göra konsekvensbedömningar för att säkerställa att säkerheten noga har utretts.  

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår av den här Policyn och vi följer även vad som är god sed i branschen och de rekommendationer och riktlinjer som finns. 

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Personuppgiftspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet. Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska, historiska eller andra legitima kommersiella syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.  

Om du är en tidigare kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation från oss. Om du har registrerat dig för att motta vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla de uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller meddelar oss att du inte längre vill motta detta. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta nyhetsbrevet. Uppgifterna på ”Min sida” kommer att sparas så länge du har en aktiv användarprofil där. 

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag lagras uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i tillämplig lagstiftning.  

Cookies är mindre datafiler som tillåter en webbplats att samla in och lagra en bredd av uppgifter på din stationära dator, bärbara dator eller mobila enhet. Cookies hjälper oss att tillhandahålla viktiga funktioner och funktionalitet på våra webbplatser och mobilappar, och vi använder dem för att förbättra din kundupplevelse. Vänligen se vår separata cookie-policy

Våra webbplatser eller mobilappar kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer som har egna personuppgiftspolicys. Vänligen se till att noggrant läsa igenom villkor och personuppgiftspolicy innan du lämnar personuppgifter på en annan organisations webbplats eftersom vi inte åtar oss något ansvar för andra organisationers webbplatser.

Våra webbplatser eller mobilappar kan innehålla funktioner kopplade till sociala medier så som Facebook, Instagram och YouTube vilka har egna personuppgiftspolicys. 

Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor och personuppgiftspolicys innan du lämnar personuppgifter eftersom vi inte åtar oss något ansvar för dessa funktioner.

Rätt att återkalla samtycke

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Du kan skriva till oss och be om kopia på andra personuppgifter som vi har om dig.

Vänligen inkludera information som kan hjälpa oss att identifiera och lokalisera dina personuppgifter. Tillgång till dina uppgifter kommer att ges kostnadsfritt. Om du önskar extra kopior kan vi dock komma att debitera en rimlig administrationsavgift. 

 

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling

Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade. 

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta. 

Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig. 

Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.

 

Rätt till dataportabilitet

Om det är tekniskt möjligt och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att fullgöra ett avtal har du under vissa förutsättningar rätt att få ut dessa personuppgifter och rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller dock först efter den 25 maj 2018. 

 

Kontakt och klagomål

Du kan även kontakta oss om du har klagomål avseende hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål www.datainspektionen.se.

Vänligen inkom med dina krav eller klagomål skriftligen till vår juridiska avdelning eller Dataskyddsombudet:

Adress: Nazar Nordic AB, Att: DPO, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.

E-post: dpo@nazar.se

Vänligen notera att vi kan be dig att bekräfta din identitet innan vi hanterar dina krav eller klagomål. Vi kan också be dig om mer information för att säkerställa att du är behörig att framföra krav eller klagomål när du kontaktar oss för någon annans räkning.

Vi kommer endast samla in och använda dina personuppgifter om minst ett av följande kriterier uppfylls:

Vi har ditt samtycke;

Exempel: Nyhetsbrev

Du ger oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter i samband med utskick av nyhetsmail.

Vänligen notera att när den legala grunden för behandlingen av personuppgifter utgörs av ditt samtycke har du när som helst rätt att återta detta samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som skett innan samtycke återtagits. För det fall du återkallar ditt samtycke kan det dock innebära att vi inte längre kan tillhandahålla en viss tjänst till dig. 

Det är nödvändigt på grund av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås;

Exempel: För att tillhandahålla produkter eller tjänster som du önskar    

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera ditt konto eller din bokning, tillhandahålla dig produkter eller tjänster som du vill köpa eller hjälpa dig med beställningar eller återköp som du begär.

Det är nödvändigt för att vi ska uppfylla rättsliga skyldigheter;

Exempel: Dela personuppgifter med myndigheter 

För att du ska kunna resa kan det krävas (på grund av krav från myndigheter vid avreseorten och/eller destinationen) att personuppgifter lämnas ut till och behandlas av immigrations-, gränskontrolls-, säkerhets- och terrorismbekämpande syften, eller för andra syften vilka dessa myndigheter bedömer lämpliga.

Det är nödvändigt för att skydda dina eller andra individers vitala intressen;

Exempel: I en nödsituation

Ditt försäkringsbolag, dess företrädare och vårdpersonal kan utbyta relevanta personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter med oss vid omständigheter där vi/de behöver agera i ditt ställe eller för andra kunders intresse eller i en nödsituation.

Det ligger i allmänhetens intresse eller vi har officiell behörighet till det; eller

Exempel: Säkerhetsoperationer

Vi kan använda personuppgifter för att reagera vid och hantera säkerhetsoperationer, olyckor eller andra liknande incidenter, inklusive i medicin- och försäkringssyften.

Det ligger i vårt eller en tredjeparts berättigade intresse och detta inte innebär ett åsidosättande av dina intressen eller rättigheter.  

Exempel: För att bättre anpassa våra erbjudanden till dig

Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att bättre förstå dina intressen och försöka förutse vilka andra produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. 

I de fall vi behöver behandla särskilda kategorier av personuppgifter, exempelvis uppgifter om hälsa för medicinska skäl, gör vi detta endast om en eller fler av följande ytterligare förutsättningar föreligger. Till exempel att vi har ditt uttryckliga samtycke; det är nödvändigt för att skydda dina eller en annan individs vitala intressen och/eller att du är mentalt och legalt oförmögen att lämna samtycke; det är nödvändigt för att etablera, utöva eller försvara våra legala rättigheter eller då det är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänintresse. 

Denna Policy ersätter alla tidigare versioner. Vi kan närsomhelst ändra Policyn och vi ber er därför att regelbundet hålla koll på vår/a webbplats/er för uppdateringar. Vid omfattande ändringarna kommer vi klart och tydligt informera om detta på vår/a webbplats/er inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett elektroniskt meddelande till dig om ändringarna av Personuppgiftspolicyn.

Senast uppdaterad: april 2018