Avbeställningsskydd och reseförsäkringar

Vi på Nazar vet av erfarenhet att försäkringar och skydd innan och under resan är en bra investering. Vi rekommenderar därför alltid våra gäster att teckna försäkringar och avbeställningsskydd. 

Paketresa med charterflyg

Vi har två olika sorters avbeställningsskydd, med olika täckningsgrad: antingen med eller utan Trygghetspaket.

Avbeställningsskydd utan Trygghetspaket:

 • Fri avbokning vid akut sjukdom

Pris: 150:- per person

Avbeställningsskydd med Trygghetspaket: 

 • Öppet köp: Avboka din resa fram till och med 90 dagar innan avresa 
 • Fri avbokning:
  - Vid akut sjukdom innan avresa ända fram till incheckning
  - För den som drabbas av uppsägning
  - Vid skilsmässa
 • Fria ombokningar
 • Byt hotel, avgång eller datum som du vill senast 35 dagar före avresa  
 • Fri namnändring: byt resedeltagares namn fram till 48 h innan avresa 
 • Bo kvar-garanti: Behåll samma rumstyp även om någon måste avboka p.g.a. sjukdom
 • Prisgaranti: Om priset på din resa går ner i pris före 60 dagar innan avresa får du prisskillnaden tillbaka

Pris: 299:- per person

 

Nazars avbeställningsskydd med Trygghetspaket fr.o.m. 1 april 2022

Villkor 

1.1    Avtalet blir bindande för parterna när resenärerna inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift.

1.2    Avbeställningsskydd med Trygghetspaket skall tecknas i samband med att resan bokas eller senast innan anmälningsavgiften erläggs. Kostnaden för avbeställningsskyddet betalas i dess helhet i samband med betalning av anmälningsavgift och gäller från betaldatum.   

1.3    Endast huvudresenären äger rätt att göra ändringar i bokningen. Huvudresenären är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Samtliga ändringar samt eventuell avbokning måste ske av huvudresenären oavsett om det är en medresenär som önskar ändringen. Se även Nazars resevillkor som särskilt beskriver huvudresenärens ansvar.  

1.4   Eventuell avbokning ska alltid göras snarast möjligt för att ersättning ska vara möjligt. Efterfrågad och nödvändig dokumentation ska skickas in för bedömning inom föreskriven tid som styrker den påtalade situationen. 
 

2.    VAD OMFATTAS I VILLKORET 

2.1 Fri avbokning 

Vid avbokning av resenär och, eller resa, tas alltid en administrativ kostnad ut om 200 kronor per person utöver kostnaden för Avbeställningsskyddet med Trygghetspaket.  

2.1.1 Fri avbokning vid sjukdom 

Avbeställningsskydd med Trygghetspaket omfattar akut sjukdom, olycksfall, sjukhusvistelse eller dödsfall som drabbar den enskilde resenären eller dess make/maka/registrerad partner/sambo eller dess anhöriga i rakt upp- eller nedstigande led samt syskon. Resan skall omedelbart avbokas då skäl till avbokning uppstår och innan avresa. Läkarintyg med reseavrådan för avbokningstillfället krävs och skall vara Nazar tillhanda för bedömning senast 7 dagar efter avbokningstillfället. Vid avbokning av resenär och, eller resa, tas en administrativ avgift ut om 200 kronor per person utöver kostnaden för Avbeställningsskyddet med Trygghetspaket. Läkarintyget ska vara utfärdat efter fysiskt besök hos läkare, digitala läkarintyg godkänns ej. Läkarintyget ska innehålla datum för det fysiska läkarbesöket, diagnos samt en uttrycklig avrådan av läkaren från att resa. 

2.1.2 Fri avbokning vid uppsägning 

Avbeställningsskydd med Trygghetspaket omfattar uppsägning från fast anställning av tillsvidareanställning och på grund av arbetsbrist. Informationen om uppsägningen skall ha givits efter det att resan bokats, och anställningens sista dag är senast tre månader efter inplanerad avresa. Intyg från arbetsgivaren krävs i samband med avbokningstillfället och skall vara Nazar tillhanda för bedömning senast 7 dagar efter avbokningstillfället. Vid avbokning av resenär och, eller resa, tas en administrativ avgift ut om 200 kronor per person utöver kostnaden för Avbeställningsskyddet med Trygghetspaket. 

2.1.3 Fri avbokning vid ingripande händelse 

Avbeställningsskydd med Trygghetspaket omfattar brand, översvämning eller annan likvärdig ingripande händelse som drabbar den egna bostaden eller om så; verksamheten. Avbokning skall ske i direkt anslutning till den ingripande händelsen och innan avresa. Tecknaren av skyddet skall själv inte vara orsak till eller haft påverkan på händelsen. Den oförutsedda händelsen skall vara väl dokumenterad och styrkas av extern part till Nazar. Dokumentation skall snarast dock inte senare än 14 dagar vara Nazar tillhanda för bedömning. Vid avbokning av resenär och, eller resa, tas en administrativ avgift ut om 200 kronor per person utöver kostnaden för Avbeställningsskyddet med Trygghetspaket.

2.2    Öppet köp

Avbeställningsskydd med Trygghetspaket omfattar Öppet köp fram till 90 dagar innan avresa. Öppet köp gäller för alla resenärer som tecknat Avbeställningsskydd med Trygghetspaket i bokningen. Öppet köp gäller inte vid ombokning till ny resa med nytt bokningsnummer. Avbokningen måste ske innan tidsfristen löper ut och skall meddelas till Nazar av huvudresenären. En avgift för Avbeställningsskydd med Trygghetspaket om 299 kronor tas ut som avbokningskostnad.

2.3    Bo kvar-garanti

Nazars Bo kvar-garanti ger dig möjligheten att behålla samma rum i det fall någon i bokningen behöver nyttja skyddet och avbokar sin resa. Förutsättningen är att samtliga resenärer i bokningen har tecknat Nazars avbeställningsskydd med Trygghetspaket. Skyddet gäller oavsett om en eller fler personer avbokat sig från resan. En administrativ avgift om 200 kronor per avbokad person tas ut.

2.4    Fri ombokning 

Har samtliga resenärer i bokningen tecknat Nazars avbeställningsskydd med Trygghetspaket har du möjlighet att nyttja en kostnadsfri ombokning till en annan resa med ordinarie priser (om du ser ett överstruket pris är det ordinarie pris). Den nya resan ska ha annan avreseort, datum, hotell eller reslängd. Den nya resan får dock ej bokas om till ett prissänkt alternativ (rabatterat pris syns över av ett överstruket pris). Rätten gäller fram till och med 35 dagar innan avresa, oavsett anledning till ombokning. Ombokning kan endast göras en gång. Vid nyttjande av kostnadsfri ombokning kan priset för resan bli dyrare. Det är alltid resenären själv som betalar det nya priset, det vill säga eventuellt uppkommen mellanskillnad. Vid billigare resa återbetalas inte mellanskillnad.

2.5    Prisgaranti

Prisgaranti ger dig möjlighet att få mellanskillnaden om din bokade resa blir billigare fram till 60 dagar innan avresa. Du kan inte nyttja prisgaranti om du redan nyttjat rätten till fri ombokning. Skulle grundpriset (priset utan tillägg som till exempel transfer och mat på flyget) sänkas efter att du bokat, kontaktar du oss per telefon för att få det lägre priset. Det krävs att rabatten du hänvisar till ännu finns kvar när du kontaktar oss, och att den gäller i samma försäljningskanal som du ursprungligen bokade i. Prisgaranti omfattar inte kampanjer där en specifik kod ska användas för att få en rabatt. 

2.6    Namnändring 

Kostnadsfri namnändring ingår i Nazars avbeställningsskydd med Trygghetspaket. Namnbyte kan göras fram till 48 timmar innan avresa i direktkontakt med Nazar. Namnändring på barn kan endast göras om det nya barnet räknas som barn enligt barnåldern på hotellet. 

 

3.    UNDANTAG

3.1    Följande undantas från Nazars avbeställningsskydd med Trygghetspaket enligt, punkt 2 och 4

a) Sjukdom som tidigare var känd redan vid tecknandet av Nazars avbeställningsskydd med Trygghetspaket omfattas inte av skyddet förutsatt att sjukdomen inte varit så kallad, vilande. Det vill säga att skyddstagaren kan visa att den tidigare kända sjukdomen varit symptomfri och utan behov av läkarvård eller akut medicinering under den närmaste tremånadersperioden före avresedatum.  

b) Psykiska åkommor och besvär som ej behandlats eller dokumenterats av läkare, som ej heller lett till sjukhusvistelse. 
 

4.    ATT AVBOKA RESAN FÖR ATT NYTTJA DITT SKYDD

4.1 Om du som resenär, medresenär eller nära anhörig till resenär i enlighet med punkt 2.1, insjuknar skall läkare omedelbart uppsökas för att få ett skriftligt utlåtande/läkarintyg. Du skall sedan i direkt följd avboka resan om resultatet av läkarbesöket blir att resan inte kommer att kunna genomföras. 

4.2    Det är resenärens skyldighet att via huvudresenären alltid avboka sin resa så snart det står klart att man inte kommer att genomföra resan. Det är huvudresenären som skall avboka resan hos Nazar på telefonnummer: 0770 777 888 eller på mail till info@nazar.se. Uppgifter som krävs för att avbokningen skall kunna genomföras är bokningsnummer, avresedatum, hotell och orsak till avbokningen. Följ sedan villkorets instruktion under punkt 2 och bifoga de dokument som är erforderliga för just den situationen som ni står inför. 

Nazars avbeställningsskydd utan Trygghetspaket

Villkor

1.1    Avtalet blir bindande för parterna när resenärerna inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift.

1.2    Avbeställningsskydd utan Trygghetspaket skall tecknas i samband med att resan bokas eller senast innan anmälningsavgiften erläggs. Kostnaden för avbeställningsskyddet betalas i dess helhet i samband med betalning av anmälningsavgift och gäller från betaldatum.   

1.3    Endast huvudresenären äger rätt att göra ändringar i bokningen. Huvudresenären är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Samtliga ändringar samt eventuell avbokning måste ske av huvudresenären oavsett om det är en medresenär som önskar ändringen. Se även Nazars resevillkor som särskilt beskriver huvudresenärens ansvar.  

1.4   Eventuell avbokning ska alltid göras snarast möjligt för att ersättning ska vara möjligt. Efterfrågad och nödvändig dokumentation ska skickas in för bedömning inom föreskriven tid som styrker den påtalade situationen. 

2.    VAD OMFATTAS I VILLKORET 

2.1 Fri avbokning 

Vid avbokning av resenär och, eller resa, tas alltid en administrativ kostnad ut om 200 kronor per person utöver kostnaden för Avbeställningsskyddet utan Trygghetspaket.  

2.1.1 Fri avbokning vid sjukdom 

Avbeställningsskydd utan Trygghetspaket omfattar akut sjukdom, olycksfall, sjukhusvistelse eller dödsfall som drabbar den enskilde resenären eller dess make/maka/registrerad partner/sambo eller dess anhöriga i rakt upp- eller nedstigande led samt syskon. Resan skall omedelbart avbokas då skäl till avbokning uppstår och innan avresa. Läkarintyg med reseavrådan för avbokningstillfället krävs och skall vara Nazar tillhanda för bedömning senast 7 dagar efter avbokningstillfället. Vid avbokning av resenär och, eller resa, tas en administrativ avgift ut om 200 kronor per person utöver kostnaden för Avbeställningsskyddet utan Trygghetspaket. Läkarintyget ska vara utfärdat efter fysiskt besök hos läkare, digitala läkarintyg godkänns ej. Läkarintyget ska innehålla datum för det fysiska läkarbesöket, diagnos samt en uttrycklig avrådan av läkaren från att resa.

3.    UNDANTAG

3.1    Följande undantas från Nazars avbeställningsskydd utan Trygghetspaket enligt, punkt 2 och 4

a) Sjukdom som tidigare var känd redan vid tecknandet av Nazars avbeställningsskydd utan Trygghetspaket omfattas inte av skyddet förutsatt att sjukdomen inte varit så kallad, vilande. Det vill säga att skyddstagaren kan visa att den tidigare kända sjukdomen varit symptomfri och utan behov av läkarvård eller akut medicinering under den närmaste tremånadersperioden före avresedatum.  

b) Psykiska åkommor och besvär som ej behandlats eller dokumenterats av läkare, som ej heller lett till sjukhusvistelse. 

4.    ATT AVBOKA RESAN FÖR ATT NYTTJA DITT SKYDD

4.1 Om du som resenär, medresenär eller nära anhörig till resenär i enlighet med punkt 2.1, insjuknar skall läkare omedelbart uppsökas för att få ett skriftligt utlåtande/läkarintyg. Du skall sedan i direkt följd avboka resan om resultatet av läkarbesöket blir att resan inte kommer att kunna genomföras. 

4.2    Det är resenärens skyldighet att via huvudresenären alltid avboka sin resa så snart det står klart att man inte kommer att genomföra resan. Det är huvudresenären som skall avboka resan hos Nazar på telefonnummer: 0770 777 888 eller på mail till info@nazar.se. Uppgifter som krävs för att avbokningen skall kunna genomföras är bokningsnummer, avresedatum, hotell och orsak till avbokningen. Följ sedan villkorets instruktion under punkt 2 och bifoga de dokument som är erforderliga för just den situationen som ni står inför. 


Paketresa med reguljärflyg

Avbeställningsförsäkring med Allianz

Pris 580:- per person

Avbeställningsförsäkringen gäller vid akut sjukdom innan avresa ända fram till check in. Den gäller dessutom vid skilsmässa och separation samt omtentamen vid heltidsstudier.

Om du önskar att avboka din resa ska du kontakta Nazars kundservice innan avresa. Utanför kontorstid ska det skickas e-post till info@nazar.se. Här ska tydligt framgå vem som avbokar, orsaken till avbokning samt bokningsnummer. E-posten ska vara daterad och skriven av huvudbokaren.

Om du önskar nyttja din avbeställningsförsäkring ska du kontakta Allianz/Falck på telefonnummer 08 587 717 21 eller claims.fga@se.falck.com.

Det är viktigt att du tar del av villkoren! 

Villkor giltiga från 13/4-2021:
Faktablad för försäkringsproduktet
Försäkringsvillkor


Reseförsäkringar

Kompletterande reseförsäkring

Nazar samarbetar med Allianz för att ge dig marknadens mest omfattande reseförsäkring. Du har möjlighet att teckna vår kompletterande reseförsäkring som ger dig ett utökat skydd under din resa.

Exempel:

 • Ny resa – om du blir sjuk och ordinerad sängläge av läkare mer än halva resan, inklusive att diagnostiseras med en epidemi eller pandemisk sjukdom såsom covid-19
 • Ingen självrisk – du betalar aldrig någon självrisk
 • Flygförsening – kompensation redan efter de första 6 timmarna
 • Sjukvårdskostnader – samt ersättning per dag vid förstörda resdagar
 • Bagage – ersättning om bagaget blir stulet, förlorat eller förstört
 • Kom ikapp resan – ifall du missar flyget
 • Akut händelse hemma – ifall du behöver resa hem tidigare

                                                                   Pris 2–11 år    Pris 12+ år:
Allianz - Kompl. reseförsäkring  8 dagar,          217:-                434:- 
Allianz - Kompl. reseförsäkring  15 dagar,        337:-                674:- 

Har du annan reselängd och vill köpa reseförsäkring, kontakta gärna oss på kundservice.

Aktuell information: Covid-19 - se information om vad som gäller för din reseförsäkring här.
 

DET ÄR VIKTIGT ATT DU TAR DEL AV VILLKOREN

För att teckna Reseförsäkringen måste de som omfattas vara stadigvarande bosatta i Sverige, inskrivna i Svensk försäkringskassa och ha en hemförsäkring.
För dig som köpt Allianz Reseförsäkring se villkoren här:

Villkor giltiga från 13/4-2021:

Faktablad för försäkringsproduktet
Försäkringsvillkor


Comfort Class | Kids Comfort | Hamam | Late check out | Side by Side

Kontakta vårt Holiday Center
Har du frågor eller behöver hjälp med att boka?
Ring 0770 - 777 888
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Lördag - söndag: 09.00 - 17.00
Snabba frågor - chatta med oss
Klicka här för att chatta med oss
Snabba frågor - chatta med oss
Chatten är stängd för tillfället