Reklamation

Om något under din resa inte motsvarar dina förväntningar, vill vi veta detta på en gång. De flesta av de problem som anmäls går att lösa direkt på destinationen med hjälp av våra guider – kontakta därför dem snarast möjligt vid eventuella problem.

Om du väntar tills du kommit hem kan vi inte avhjälpa eller åtgärda de fel som uppstått. Om vi inte har fått möjlighet att hjälpa till på destination, så är du enligt resevillkoren och branschpraxis inte berättigad till någon ersättning.

Om det inte varit möjligt att avhjälpa felet på plats, kan du efter hemkomst fylla i ett reklamationsformulär nedan.

Tänk på:

  • För att en ersättning ska vara aktuell i efterhand är det en förutsättning att kontaktat oss om problemet redan på resmålet
  • Gäller ditt ärende sjukdom, skada eller stöld så är det vanligtvis ditt försäkringsbolag du ska kontakta. Har du köpt en reseförsäkring med Allianz då du bokade resan är det dit du ska vända dig. Om du har försäkring med ett annat försäkringsbolag, är det dem du ska kontakta
  • Om ditt ärende gäller flygresan, skadat eller försenat bagage, läs mer här
  • Har du redan fått kompensation på resmålet ersätter vi vanligtvis inte ytterligare efter hemkomst, då vår destinationspersonal har goda kunskaper om eventuella ersättningsnivåer och praxis inom branschen
  • Reklamationen ska vara oss tillhanda senast två månader efter resans slut
  • Kort efter att du fyllt i formuläret får du e-post där vi anger ungefärlig behandlingstid av ärendet

När vi behandlat ditt ärende blir du kontaktad av vår kvalitetsavdelning.